PL EN Your account Create account

Registered articles list

Analiza emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa z wózków widłowych w zależności od miejsca eksploatacji

Udział transportu drogowego stanowi ponad 85% w całkowitej strukturze przewozu towarów. W procesie tym wykorzystywane są przede wszystkim pojazdy samochodowe, które realizują pracę przewozową. Oprócz nich stosowane są również wózki widłowe, których zadaniem jest załadunek i rozładunek towaru. Pojazdy te zaliczane są do kategorii NRMM (Non-Road Mobile Machinery). Wózki widłowe posiadają napęd spalinowy bądź elektryczny. W artykule zaprezentowano analizę emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa z wózków widłowych wyposażonych zasilanych olejem napędowym i LPG. W badaniach wykorzystano autorski test badawczy uwzględniający podniesienie/opuszczenie palety, przejazd z załadunkiem oraz bez ładunku. Pomiary wykonano w hali magazynowej oraz poza halą przy wykorzystaniu aparatury z grupy PEMS (Porstable Emission Measurement System). Miało to na celu wykazanie wpływu warunków wykonywana prac załadunków na emisję zanieczyszczeń oraz zużycie paliwa.
Topic: Exhaust emissions and aftertreatment
Author: Andrzej Ziółkowski
Co-authors: Paweł Fuć, Aleks Jagielski, Maciej Bednarek