PL EN Your account Create account

Registered articles list

WŁAŚCIWOŚCI NISKOTEMPERATUROWE WOLNYCH GLUKOZYDÓW STEROLI FSG I MONOACYLOGLICEROLI SMG W FAME I OLEJU NAPĘDOWYM Z DODATKIEM FAME

W artykule zamieszczono informacje dotyczące kierunków rozwoju badań biopaliw, w zakresie oceny właściwości niskotemperaturowych wolnych glukozydów steroli FSG, monoacylogliceroli SMG w FAME i oleju napędowym z dodatkiem FAME. Produkcja i stosowanie FAME i oleju napędowego z dodatkiem FAME w okresie eksploatacji wymaga bieżącej kontroli i monitorowania właściwości niskotemperaturowych w procesie produkcji i eksploatacji. Chromatografia gazowa w połączeniu z chromatografią cieczową jest jednym z podstawowych narzędzi badawczych umożliwiających ocenę właściwości niskotemperaturowych substancji mających wpływ na parametry filtracyjne paliwa, takich jak wolne glukozydy steroli FSG i nasycone monoacyloglicerole SMG. Wymienione substancje pochodzenia roślinnego wykryto w FAME i oleju napędowym z dodatkiem FAME.
Topic: Other
Author: dr inż. Zygmunt Burnus
Co-authors: dr Winicjusz Stanik Prof. dr hab. inż. Janusz Jakóbiec