PL EN Your account Create account

Registered articles list

Ocena toksyczności węglowodorów emitowanych przez pojazdy spełniające normy emisji Euro 3 i Euro 6 za pomocą współczynników toksyczności równoważnej

Węglowodory obecne w gazach emitowanych z silników spalinowych są czynnikiem determinującym toksyczność spalin. Przebadano gazy spalinowe emitowane z pojazdów osobowych, spełniających normy emisji spalin Euro 3 i Euro 6. Obliczono współczynniki toksyczności równoważnej dla zidentyfikowanych metodą chromatografii gazowej lotnych związków organicznych (WWTR) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWK). Analiza wartości WWTR pokazała, że cztery spośród sześciu badanych pojazdów przekroczyły wartość kontrolną WWTR. Dla dwóch z trzech pojazdów z grupy Euro 6 wartość WWK była wyższa względem wartości kontrolnej. Przeprowadzone badania wskazują, że toksyczność mieszaniny węglowodorów emitowanych przez pojazdy spełniające bardziej restrykcyjne standardy emisyjne może być wyższa niż w przypadku pojazdów starszej generacji.
Topic: Fuel injection systems and mixture formation
Author: Aleksandra Kęska
Co-authors: Anna Janicka