PL EN Your account Create account

Registered articles list

Modelowanie emisji wybranych składników spalin z pojazdów samochodowych w warunkach laboratoryjnych

Dynamiczny rozwój motoryzacji wymusza podejmowanie działań ograniczających jego negatywny wpływ na środowisko naturalne. Istotne są również permanentne oceny tego oddziaływania zarówno w aspekcie globalnym jak i dotyczącym pojedynczych pojazdów. Niniejszy artykuł wpisuje się w obszar dotyczący opracowania i prezentacji metod matematycznych analizy emisji toksycznych składników spalin. Dokonano w nim oceny i porównania emisji dla silników zasilanych różnym rodzajem paliwa, badanych w warunkach laboratoryjnych. Analizowano tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu oraz węglowodory. Dodatkowo oszacowano wpływ prędkości pojazdu na natężenie emisji. Celem badania była nie tylko matematyczna analiza poziomu emisji poszczególnych składników spalin, ale również ich ocena w aspekcie wybranych czynników (czas, prędkość, rodzaj paliwa).
Topic:
Author: Anna Borucka
Co-authors: Edward Kozłowski Piotr Wiśniowski Andrzej Świderski