PL EN Your account Create account

Registered articles list

Badania modelowe silnika okrętowego zasilanego mieszaniną paliwowo-alkoholową

W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych oraz empirycznych okrętowego tłokowego silnika spalinowego zasilanego mieszaniną alkoholu n-butylowego z olejem napędowym. Badania miały na celu przeprowadzenie oceny adekwatności opracowanego przez autorów modelu matematycznego silnika tłokowego o zapłonie samoczynnym. Model ten pierwotnie powstał na potrzeby opracowania nowych metod diagnostycznych i został zaadoptowany na potrzeby badań nad zasilaniem silników okrętowych mieszaninami paliw kopalnych z paliwami odnawialnymi.
Topic: Fuel injection systems and mixture formation
Author: Marcin Zacharewicz
Co-authors: Tomasz Kniaziewicz