PL EN Your account Create account

Registered articles list

Ocena emisji CO2 pojazdów samochodowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju transportu

Problematyka emisji gazów cieplarnianych jest istotnym elementem rozwoju motoryzacji. Nieustający trend zmniejszania negatywnego wpływu pojazdów na środowisko jest determinantem wyznaczania kierunków ich produkcji i eksploatacji. Jednym z proponowanych rozwiązań w tym zakresie są samochody niskoemisyjne. Jest to jednak obszar wymagający ciągłych badań i analiz, które częściowo zostały podjęte w niniejszym artykule. Dokonano w nim oceny kosztów emisyjnych produkcji pojazdów wodorowych, jak również produkcji, kompresji i transportu ich paliwa. Na podstawie badań własnych autorzy przeanalizowali realność założeń dotyczących korzyści emisyjnych uzyskanych poprzez zastąpienie klasycznego, używanego pojazdu pojazdem wodorowym. Oszacowali czas i intensywność eksploatacji gwarantującą osiągniecie korzyści w zakresie emisji CO2 w stosunku do pojazdu klasycznego.
Topic: Fuel injection systems and mixture formation
Author: Piotr Wiśniowski
Co-authors: Andrzej Świderski, Maciej Menes, Anna Borucka