PL EN Your account Create account

Registered articles list

Model diagnostyczno-niezawodnościowy złożonego obiektu mechanicznego

W artykule przedstawiono model diagnostyczno-niezawodnościowy pozwalający dokonać oceny stanu niezawodnościowego układów złożonego obiektu mechanicznego dla dwustanowego modelu eksploatacji: zdatny – niezdatny. Model ten jest modelem probabilistycznym jakościowo-ilościowym, łączącym stany niezawodnościowe (jakościowe) układów obiektu z wartościami parametrów sygnału diagnostycznego (ilościowe). Jako obiekt badań dla identyfikacji parametrów modelu oraz jego weryfikacji wybrano dwunastocylindrowy silnik spalinowy pracujący w lokomotywach spalinowych. Przeprowadzone eksperymenty eksploatacyjne diagnostyczno-niezawodnościowe oraz symulacyjne wykazały, że na podstawie opracowanego modelu diagnostyczno-niezawodnościowego, przy znajomości wartości parametrów sygnału, można wyznaczyć stany niezawodnościowe obiektu złożonego.
Topic: Modelling and optimization of engine processes
Author: Małgorzata ORCZYK
Co-authors: Franciszek TOMASZEWSKI