PL EN Your account Create account

Registered articles list

IDENTIFICATION OF EMISSION INDICATORS HARMFUL COMPOUNDS FOR ASSESSMENT OF DYNAMIC STATE OF A MARINE DIESEL ENGINE

Zmiana niektórych parametrów struktury silnika wpływa na zmianę emisji składników szkodliwych w spalinach. Dotyczy to przede wszystkim uszkodzeń następujących w układzie wymiany ładunku a także w układzie paliwowym i układzie doładowania silnika. Zmiany te są zdecydowanie większe podczas trwania stanów dynamicznych i towarzyszących im procesów przejściowych. Można więc mówić o różnej wrażliwości wskaźników emisji rozumianych tutaj jako parametrów diagnostycznych na te same wymuszenia pochodzące od struktury silnika, ale realizowane w innych stanach obciążenia. W referacie przedstawiono model diagnostyczny silnika, w którym symptomami diagnostycznymi są wskaźniki i charakterystyki emisji gazowych składników spalin. Model uzupełniono wynikami badań na obiekcie rzeczywistym, którym był okrętowy silnik spalinowy. Zaproponowano również miary wrażliwości parametru diagnostycznego podczas procesów dynamicznych – procesów charakteryzujących się dużą zmiennością przebiegów, która to zmienność powoduje problemy nie tylko natury pomiarowej, ale również często interpretacyjnej.
Topic: Emission measurements and aftertreatment
Author: dr inż. Ryszard Zadrąg
Co-authors: mgr inż. Artur Bogdanowicz