PL EN Your account Create account

Registered articles list

Wpływ montażu silników elektrycznych w kołach pojazdu na dynamikę ruchu, szczególnie na nawierzchniach o zróżnicowanej przyczepności

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kierowalnością i statecznością ruchu pojazdu wyposażonego w silniki elektryczne umieszczone w kołach tylnych. W artykule przedstawiono niezbędne modyfikacje pojazdu i ich wpływ na parametry pojazdu. opisano zachowanie się pojazdu na nawierzchni jednorodnej i o zróżnicowanej przyczepności pod kołami stron pojazdu. Przedstawiono model symulacyjny. W ostatniej części artykułu zamieszczono wyniki symulacji dla porównywanych nawierzchni o różnej przyczepności. The article presents issues related to the drivability and stability of a vehicle equipped with electric motors placed in the rear wheels. The necessary modifications of the vehicle and their impact on the vehicle parameters are presented. An analysis of vehicle motion on a surface with a high inefficiency coefficient and on the -split surface has been carried out - when the wheels of one side of the vehicle are moving on a surface with a high coefficient of adhesion and on the other side on a surface with a low coefficient of adhesion. The vehicle simulation model containing the anti-lock braking system (ABS) simulation was presented. The last part of the article presents the results of simulation tests of vehicle motion on road surfaces with different coefficient of adhesion.
Topic: Global trends in engine technology
Author: Krzysztof Parczewski
Co-authors: Kazimierz M. Romaniszyn Henryk Wnęk