PL EN Your account Create account

Registered articles list

The potential of thermoelectric energy harvesting in vehicles equipped with ICE

Artykuł podejmuje zagadnienie odzysku ciepła odpadowego w wybranych konfiguracjach tłokowego trakcyjnego silnika spalinowego. Rozważono możliwość wykorzystania ogniw termoelektrycznych dostępnych obecnie na rynku do produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem ciepła pobieranego z wydalanych spalin lub układu chłodzenia. Obliczenia wykonano z użyciem specjalistycznego oprogramowania. Przedstawiono cechy i założenia projektowe dla układu odzysku ciepła oraz ich wpływ na parametry całego systemu (sprawność silnika spalinowego, moc, emisja, …). Dokonano wstępnej oceny zasadności stosowania układu odzysku energii opartego o zjawiska termoelektryczne i wpływu na układy chłodzenia, ich masę, rozmiar, stopień skomplikowania oraz inne cechy konstrukcyjne.
Topic: Engine accessories and equipment
Author: mgr inż. Ryszard Buchalik
Co-authors: dr hab. inż. Grzegorz Nowak, mgr inż. Krzysztof Rogoziński