PL EN Your account Create account

Registered articles list

Symulacja stężeń związków szkodliwych z tłokowego okrętowego silnika napędu głównego współpracującego ze śrubą o skoku stałym w dynamicznych stanach pracy.

W artykule przedstawiono model matematyczny okrętowego układu napędowego oraz proponowany na jego podstawie program komputerowy oprogramowany w oparciu o środowisko LabVIEW. Do potrzeb budowy modelu zidentyfikowano opory działające na kadłub okrętowy oraz wykorzystano równania aproksymacyjne instytutu Wageningen śrub okrętowych. Do budowy modelu układu napędowego wykorzystano również równania ruchu okrętu. Na podstawie przeprowadzonych badań stężeń związków szkodliwych na okrętowym silniku Sulzer 6AL20/24 stworzono mapę stężeń w różnych stanach obciążenia, którą następnie przeniesiono do programu komputerowego.
Topic: Emission measurements and aftertreatment
Author: mgr inż. Artur Bogdanowicz
Co-authors: dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz