PL EN Your account Create account

Registered articles list

Emisja zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych w Polsce w stosunku do emisji zanieczyszczeń w Unii Europejskiej

W artykule przedstawiono wyniki inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych w Polsce w stosunku do emisji zanieczyszczeń w Unii Europejskiej. Do analizy wykorzystano oficjalne wyniki inwentaryzacji zanieczyszczeń raportowane do Unii Europejskiej. Rozpatrywano emisję zanieczyszczeń w latach 1990–2016. Rozpatrywano emisję następujących substancji: tlenku węgla, niemetalowych lotnych związków organicznych, tlenków azoty i cząstek stałych w podziale na frakcje: całkowitego pyłu, cząstek stałych PM10 i cząstek stałych PM2.5 dla Polski i dla Unii Europejskiej z całej działalności cywilizacyjnej i z transportu drogowego. Stwierdzono, że udział emisji zanieczyszczeń z transportu drogowego w Polsce jest mniejszy niż dla całej Unii Europejskiej. Jest to szczególnie widoczne w wypadku cząstek stałych i tlenków azotu. W wyniku analizy wyników inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Unii Europejskiej stwierdzono, że udział motoryzacji w emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi z sektora transportu drogowego w latach 1990–2016 jest znacząco mniejszy niż w wypadku całej Unii Europejskiej. Stwierdzono celowość przeprowadzenia szczegółowej analizy emisji drogowej zanieczyszczeń umownego pojazdu samochodowego a także rozszerzenia badań na emisję gazów cieplarnianych z pojazdów samochodowych.
Topic: Emission measurements and aftertreatment
Author: Zdzisław Chłopek
Co-authors: Katarzyna Bebkiewicz Krystian Szczepański Magdalena Zimakowska-Laskowska