PL EN Your account Create account

Registered articles list

Diagnostyka lotniczych silników tłokowych, rejestratory parametrów lotu, systemy wspomagania analizy usterek.

Diagnostyka lotniczych silników tłokowych, rejestratory parametrów lotu, systemy wspomagania analizy usterek. Streszczenie: Praca zawiera krótki opis systemów diagnostycznych stosowanych w statkach powietrznych. Począwszy od najprostszych, bazujących na informacjach zobrazowanych za pomocą podstawowych przyrządów pokładowych i prostym systemie ostrzegania o usterkach, poprzez systemy o wyższym stopniu zaawansowania wymagających odpowiedniego oprzyrządowania silnika i statku powietrznego oraz posiadających zaawansowany układ ostrzegania typu Master Caution Master Warning. Zadaniem tego systemu jest zwrócenie uwagi załogi na pojawiający się problem lub zagrożenie bezpieczeństwa lotu. Do skomplikowanego systemu zarządzania pracą zespołów napędowych typu FADEC, który w komputerach silnikowych EEC lub ECU na podstawie informacji zebranych z czujników i zadanych sygnałów np. położenie dźwigni ciągu (THR Lever) wypracowuje odpowiednie sygnały do elementów wykonawczych np. HMU (Hydromechanical Unit) współpracuje z pozostałymi podzespołami statku powietrznego, przesyła informacje pozwalające na zobrazowanie wszystkich parametrów silnikowych na monitorze PFD i ECAM (EICAS). Komunikaty po włączeniu systemu Master Caution Master Warning, wyświetlane są na monitorach przekazując precyzyjną informację dotyczącą układu, który nie działa prawidłowo oraz o układzie, który tą nieprawidłowość wykrył, przekazuje również informację dotyczącą zdarzenia (godzina wystąpienia, faza lotu). System ten zapisuje wszystkie dane o pracy zespołu napędowego w Rejestratorze Parametrów Lotu (FDR/DFDR). Ostatnia część przedstawia propozycję autonomicznego systemu diagnostycznego, lotniczego silnika tłokowego cztero- lub sześcio- cylindrowego chłodzonego powietrzem, stosowanego w lekkim śmigłowcu, który może być zastosowany bez ingerencji w konstrukcję silnika oraz jego podzespołów. System jest tzw. układem nakładkowym, jego zadaniem jest wspomaganie analizy usterek jak również badanie trendów silnikowych, będzie on mógł być wykorzystany jako dodatkowy system bezpieczeństwa. Mgr inż. Michał Ryś Polinar sp. z o.o. rysmichal@gmail.com tel. 500531050
Topic: Engine testing, durability, reliability and diagnostics
Author: Michał Ryś
Co-authors: