PL EN Your account Create account

Registered articles list

Metoda oceny stanu technicznego silnika tłokowego napędzającego prądnicę synchroniczną

W artykule opisano nowatorską metodę oceny stanu technicznego czterosuwowych tłokowych silników o zapłonie samoczynnym napędzających prądnicę synchroniczną. Prezentowana metoda bazuje na analizie przebiegów czasowych napięcia międzyfazowego prądnicy synchronicznej. Ponadto przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań modelowych oraz empirycznych.
Topic: Engine testing, durability, reliability and diagnostics
Author: Marcin Zacharewicz
Co-authors: Tomasz Kniaziewicz