PL EN Your account Create account

Registered articles list

Emisja zanieczyszczeń z silnika samochodowego w stanach dynamicznych w warunkach odpowiadających użytkowaniu drogowemu pojazdu

W artykule przedstawiono wyniki emisji zanieczyszczeń z samochodowego silnika o zapłonie samoczynnym w stanach dynamicznych pracy silnika w testach jezdnych: NEDC (New European Driving Cycle) i teście Malta, opracowanym na Politechnice Poznańskiej. Badania w testach NEDC i Malta przeprowadzano na stanowisku hamowni silnikowej w warunkach symulacji testów jezdnych. Przedstawiono wyniki badań emisji tlenku węgla, węglowodorów i tlenków azotu w poszczególnych testach. Stany dynamiczne zostały sklasyfikowane w zależności od wartości pochodnej względem czasu momentu obrotowego i prędkości obrotowej. Rozpatrywano wypadki dodatniej i ujemnej oraz zerowej wartości pochodnych względem czasu momentu obrotowego i prędkości obrotowej. W związku z tym było rozpatrywane 6 rodzajów stanów dynamicznych. Stwierdzono dużą wrażliwość emisji zanieczyszczeń na różne rodzaje stanów dynamicznych. Stwierdzono większą wrażliwość emisji zanieczyszczeń na stany dynamiczne w teście Malta niż w teście NEDC mimo, że testy te mają podobne właściwości (średnią prędkość obrotową i średni moment obrotowy). Wynika to z faktu, że test NEDC jest tworzony na zasadzie podobieństwa charakterystyk zerowymiarowych procesu prędkości samochodu, a test Malta zgodnie z zasadą symulacji wiernej w dziedzinie czasu procesu prędkości.
Topic: Engine testing, durability, reliability and diagnostics
Author: Zdzisław Chłopek
Co-authors: Monika Andrych-Zalewska Jerzy Merkisz Jacek Pielecha