PL EN Your account Create account

Registered articles list

Wykorzystanie systemów wbudowanych do długotrwałego zbierania wolnozmiennych sygnałów systemów mechatronicznych samochodu w trakcji

W artykule przedstawiono jak można wykorzystać systemy wbudowane do zbierania danych w długim okresie czasu w trakcji samochodu. Jako długi okres przyjmuje się czas przejazdu dystansu np. kilku tysięcy kilometrów lub czas np. miesiąca. Dane takie mogą posłużyć do optymalizacji systemów sterowania, a także diagnozowania nietypowych usterek systemów mechatronicznych. Zaprezentowano, jak przy pomocy bardzo tanich urządzeń możne zebrać dane, których często nie udałoby się zebrać przy wykorzystaniu bardzo drogich urządzeń pomiarowych.
Topic: Other
Author: Zbigniew Wołczyński
Co-authors: