PL EN Your account Create account

Registered articles list

Koncepcja dalszego rozwoju silnika ACC

W artykule przedstawiono rozważania nad dalszym możliwym rozwojem silnika z Aktywną Komorą Spalania (ACC). Koncepcja rozwoju silnika ACC zawiera zmiany dotyczące parametrów geometrycznych, materiałowych oraz strategii kontrolnych prowadzących do dalszego wzrostu sprawności przy zachowaniu możliwie najniższej temperatury spalania oraz obniżonej emisji spalin..
Topic: Engine combustion
Author: Michał Głogowski
Co-authors: