PL EN Your account Create account

Registered articles list

Wpływ oporów ruchu na zapotrzebowanie na energię i emisję zanieczyszczeń w spalinach silnikowych samochodów osobowych

Do zasadniczych czynników mających wpływ na emisję zanieczyszczeń przez silniki spalinowe należą opory ruchu działające na samochód. Jest to istotny czynnik, który należy uwzględniać podczas badań samochodów w warunkach symulowanych na hamowni podwoziowej. Zależność funkcji oporów ruchu od prędkości jazdy wyznacza się na podstawie różnych metod, spośród których najczęściej stosowaną jest tzw. metoda alternatywna, określona w procedurach homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń w spalinach. Wartości przyjęte według metody alternatywnej, różnią się od rzeczywiście działających oporów na samochód w warunkach drogowych. Jest to jedna z pzyczyn, które powodują, że emisja zanieczyszczeń i zużycie paliwa przez silnik w rzeczywistych warunkach drogowych, różni się od wartości podawanych przez producenta samochodu, w tym od limitów emisji określonych w normach. W artykule przedstawiono ocenę wpływu funkcji oporów ruchu w badaniach na hamowni podwoziowej według cyklu NEDC, na zapotrzebowanie na energię i emisję zanieczyszczeń w spalinach przez przykładowe samochody osobowe z silnikami o ZI.
Topic: Exhaust emissions and aftertreatment
Author: Artur JAWORSKI
Co-authors: Kazimierz LEJDA