PL EN Your account Create account

Registered articles list

Perspektywy wdrażania do eksploatacji autobusów elektryczno-wodorowych

Poszukiwanie nowych, ekologicznych i bezemisyjnych rozwiązań do zasilania układów napędowych pojazdów to obecnie dynamicznie rozwijający się obszar transportu miejskiego. W artykule przedstawiono uwarunkowania wdrażania autobusów elektryczno-wodorowych w transporcie publicznym oraz główne wyzwania związane z budową infrastruktury niezbędnej do ich eksploatacji. Omówiono kwestie dostępności i możliwości dostaw wodoru do stacji paliw oraz rozwoju ważnych zespołów konstrukcyjnych autobusów z wodorowym ogniwem paliwowym. Na podstawie analizy wyciągnięto wnioski i zidentyfikowano możliwe scenariusze efektywnego wdrażania autobusów elektryczno-wodorowych w warunkach krajowych.
Topic: Sustainability and global trends in powertrain technology
Author: Dariusz Kasperek
Co-authors: