PL EN Your account Create account

Registered articles list

Analiza emisji związków toksycznych z układu wylotowego pojazdu przy obciążeniu układami komfortu

Użycie układów komfortu, których liczba w pojazdach stale zwiększa się w bezpośredni sposób wpływają na zużycie paliwa oraz obciążenie silnika. W ramach artykułu przeanalizowano pod względem emisji związków toksycznych przejazd pojazdu w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Badania przeprowadzono bez i z włączonymi systemami przy użyciu aparatury PEMS, gdzie pomiarom poddano emisję drogową dwutlenku węgla, tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu oraz cząstek stałych w aspekcie masy, liczby oraz rozkładu wymiarowego średnic.
Topic: Exhaust emissions and aftertreatment
Author: Maciej Siedlecki
Co-authors: Jerzy Merkisz, Kamil Kubiak, Michał Dobrzyński