PL EN Your account Create account

Registered articles list

Ocena kinetyki zmian wybranych wskaźników fizykochemicznych oleju silnikowego w eksploatacji

W artykule przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych oleju silnikowego, obejmujące obserwację zmian wartości wybranych wskaźników fizykochemicznych oleju w kolejnych cyklach eksploatacji, zgodnych z resursem wyznaczonym przez producenta pojazdu. Dokonano wstępnej analizy zdefiniowanych wskaźników charakteryzujących stan oleju silnikowego, pod kątem ich przydatności do bieżącego monitorowania stanu technicznego silnika. Na podstawie zarejestrowanych, w trakcie realizowanych badań eksploatacyjnych, wartości wybranych wskaźników oleju świeżego i w czasie wymiany, wytypowano jeden wskaźnik, lepkość kinematyczną w 100 0C, dla którego zaobserwowano jednoznaczny trend zmian w czasie prowadzonych badań. Ostatnim etapem było zweryfikowanie hipotezy o korelacji między obserwowanymi zmianami wartości wskaźnika, a przebiegiem silnika – pojazdu.
Topic: Fuels and lubricants
Author: Zbigniew Chmielewski
Co-authors: