VII PTNSS Congress - 27th-29th June 2017
PL EN Your account Create account

Registered articles list

Diagnosing the automobile starting system

W artykule przedstawiono nową metodą analizy momentu oporowego silnika spalinowego z wykorzystaniem zarejestrowane przebiegi elektromechaniczne rozrusznika oraz rozkładu pola magnetycznego w rozruszniku. Celem pracy było opracowanie modelu prądu rozruchu silnika spalinowego oraz przeprowadzenie badań weryfikacyjnych na obiektach rzeczywistych. Opracowany model umożliwia symulację wyłączania z pracy poszczególnych cylindrów. Eksperymentalne badania przeprowadzono z wykorzystaniem aparatury Bosch FSA 740 dla czterech silników spalinowych przy zmiennych warunkach pracy. Podczas badań rejestrowano prąd rozruchowy oraz kompresję względną w cylindrach. Symulując zmienne obciążenie rozrusznika rejestrowano poza prądem rozkład indukcji magnetycznej w szczelinie przyjarzmowej. Prowadzone badania posłużą do opracowania metody diagnozowania rozrusznika oraz określenia momentu oporowego silnika spalinowego.
Topic: Engine accessories and equipment
Author: Mieczysław Dziubiński
Co-authors: Artur Drozd, Paweł Kordos, Arkadiusz Syta