VII PTNSS Congress - 27th-29th June 2017
PL EN Your account Create account

Registered articles list

ANALYSIS OF MEASUREMENT POINTS SENSITIVITY OF VIBRATION SIGNALS ON THE STAND OF JET ENGINE

Diagnostyka silników spalinowych bazuje na metodach wykorzystujących procesy robocze oraz procesy resztkowe (drgania, hałas, procesy termiczne, elektryczne i inne). Na podstawie badań procesów roboczych można wnioskować o ogólnym stanie silnika spalinowego, natomiast procesy resztkowe niosą informacje o stanie poszczególnych podzespołów i par kinematycznych. Dlatego procesy resztkowe wykorzystuje się, jako autonomiczne lub wspomagające inne metody diagnostyczne. Wszystkie metody oparte na analizie zmian drgań i hałasu dla określenia stanu technicznego obiektu noszą nazwę diagnostyki wibroakustycznej. W pracach dotyczących diagnostyki wibroakustycznej silnika, najczęściej pomija się zagadnienia związane z problemem wyboru punktu pomiarowego oraz określenia parametrów diagnostycznych zawierających istotne informacje o stanie silnika. Dobór parametrów pracy silnika oraz warunków dokonania pomiaru lub zapisu sygnału drganiowego bazuje zazwyczaj na wiedzy literaturowej, doświadczeniu badacza lub intuicji. Bardzo często korzysta się z ogólnych przesłanek dotyczących pomiaru sygnału możliwie blisko źródła ich powstawania. W artykule przedstawiono metodę wyboru punktów rejestracji sygnałów drgań, bazującą na analizie wyników testów impulsowych głowicy silnika spalinowego.
Topic: Engine testing, durability, reliability and diagnostics
Author: Grzegorz M. Szymański
Co-authors: Wojciech Misztal