VII PTNSS Congress - 27th-29th June 2017
PL EN Your account Create account

Registered articles list

EFFECT OF THE ADDITION OF SYNTHETIC FUEL ON THE SELECTED PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF THE FUEL FOR THE SELF-IGNITION ENGINES

Przez ostatnie 150 lat tworzywa sztuczne umożliwiały powstawanie innowacji oraz przyczyniły się do rozwoju społeczeństwa i wzrostu jego dobrobytu. Dzięki tworzywom sztucznym społeczeństwo może sprostać wyzwaniom XXI wieku. Do ich produkcji zużywa się tylko od 4 do 6 % światowej produkcji ropy naftowej. Tworzywa sztuczne to materiał powszechnie stosowany do produkcji najróżniejszych wyrobów znajdujących zastosowanie praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. W konsekwencji w strumieniu odpadów komunalnych wzrasta udział odpadów tworzyw sztucznych, które stanowią poważny problem środowiskowy. Ze względu na wartość surowca należy odzyskiwać wszystkie odpady tworzyw sztucznych – czy to poprzez recykling czy poprzez odzysk energii. Jedną z metod zagospodarowania i wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych jest przetworzenie ich na płynne paliwo syntetyczne. Zachodzący proces recyklingu polega na depolimeryzacji katalitycznej. Odpad, który trafia do instalacji zamieniany jest w postać gazową, która po schłodzeniu i filtracji stanowi jakościowy produkt finalny jakim jest paliwo płynne. W artykule zostały omówione badania gęstości, lepkości i liczby cetanowej 100% paliwa syntetycznego oraz mieszanki tego paliwa z olejem napędowym.
Topic: Alternative fuels
Author: Anna Skarbek - Żabkin
Co-authors: -