VII PTNSS Congress - 27th-29th June 2017
PL EN Your account Create account

Registered articles list

Detection of damage to the power supply system of diesel engine under field conditions

Detection of damage to the power supply system of diesel engine under field conditions The article presents the possibility of the phenomenon of acoustic emission to diagnose injectors of Common Rail system industrial engine. The study used an experiment steps-passive, consisting in the observation signal parameters of the simultaneous measurement of parameters of the state of the object. They used include for subsequent estimation of the value of the limit of symptoms, allowing two-state classification of the object: fit, unfit. Based on the accumulated damaged (as a result of actual operation) of the injectors, whose condition has been established in the laboratory, the measurements of acoustic emission signal during operation of the injectors in the engine on the test bench. The signals obtained were compared with those obtained during operation of the injectors intact, in this case, the new pre-verified allowing to determine the technical condition of the tested injectors during field testing. Wykrywanie uszkodzeń układu zasilania silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach polowych W artykule przedstawiono możliwość zastosowania. zjawiska emisji akustycznej do diagnozowania wtryskiwaczy układu zasobnikowego silnika przemysłowego. W badaniach wykorzystano eksperyment czynno-bierny, polegający na obserwacji parametrów sygnału z równoczesnym pomiarem parametrów stanu badanego obiektu. Wykorzystano to m.in. do późniejszego oszacowania wartości stanów granicznych symptomów, umożliwiających klasyfikację dwustanową obiektu: zdatny, niezdatny. Na bazie zgromadzonych uszkodzonych (w wyniku rzeczywistej eksploatacji) wtryskiwaczy, których stan techniczny został ustalony w warunkach laboratoryjnych, dokonano pomiarów sygnału emisji akustycznej podczas pracy tych wtryskiwaczy w silniku na stanowisku pomiarowym. Otrzymane sygnały porównano z uzyskanymi podczas pracy wtryskiwaczy nieuszkodzonych, w tym przypadku, zweryfikowanymi fabrycznie nowymi co umożliwiło ustalenie stanu technicznego badanych wtryskiwaczy w trakcie badania w warunkach polowych.
Topic: Engine testing, durability, reliability and diagnostics
Author: Mazuruk Paweł
Co-authors: Przemysław Sikora, Marcin K. Wojs, Piotr Orliński