VII PTNSS Congress - 27th-29th June 2017
PL EN Your account Create account

Registered articles list

Diagnosing the automobile starting system

This article presents a new method for analysing the torque of an internal combustion engine using registered electromechanical runs and magnetic field distribution in a starter. The aim of the study was to develop a model of the starting current of an internal combustion engine and carry out verification tests on real objects. The developed model allows to simulate the shutdown of individual cylinders. Experimental research was conducted using the Bosch FSA 740 equipment for four internal combustion engines under variable operating conditions. During testing, the starting current and relative compression in cylinders were recorded. Simulating the variable load of the starter, the magnetic induction distribution of the magnetic induction was recorded in the feed slot. The research will be used to develop a method of diagnosing the starter and determining the torque of the internal combustion engine. 


W artykule przedstawiono nową metodą analizy momentu oporowego silnika spalinowego z wykorzystaniem zarejestrowane przebiegi elektromechaniczne rozrusznika oraz rozkładu pola magnetycznego w rozruszniku. Celem pracy było opracowanie modelu prądu rozruchu silnika spalinowego oraz przeprowadzenie badań weryfikacyjnych na obiektach rzeczywistych. Opracowany model umożliwia symulację wyłączania z pracy poszczególnych cylindrów. Eksperymentalne badania przeprowadzono z wykorzystaniem aparatury Bosch FSA 740 dla czterech silników spalinowych przy zmiennych warunkach pracy. Podczas badań rejestrowano prąd rozruchowy oraz kompresję względną w cylindrach. Symulując zmienne obciążenie rozrusznika rejestrowano poza prądem rozkład indukcji magnetycznej w szczelinie przyjarzmowej. Prowadzone badania posłużą do opracowania metody diagnozowania rozrusznika oraz określenia momentu oporowego silnika spalinowego.
Topic: Engine accessories and equipment
Author: Mieczysław Dziubiński
Co-authors: Artur Drozd, Paweł Kordos, Arkadiusz Syta