VII PTNSS Congress - 27th-29th June 2017
PL EN Your account Create account

Registered articles list

Badania modelowe obciążeń łożysk głównych i korbowych silnika dwusuwowego o zapłonie samoczynnym

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych obciążeń łożysk głównych i korbowych silnika dwusuwowego o zapłonie samoczynnym. Obliczenia przeprowadzono w programie AVL EXCITE Designer. Analizowano obciążenia w postaci rozkładu ciśnienia hydrodynamicznego w filmie olejowym dla różnych wartości luzu promieniowego. Badano także wpływ wartości siły gazowej na minimalną grubość filmu olejowego w łożyskach głównych i korbowych w zależności od prędkości obrotowej wału korbowego. Badania przeprowadzono dla kilku prędkości obrotowych wału korbowego silnika w zakresie od 800 obr/min do 4000 obr/min. W artykule zamieszczono wybrane wyniki z badań dla kilku charakterystycznych punktów pracy silnika oraz wartości luzu promieniowego łożyska.
Topic: Modelling and optimization of engine processes
Author: Marcin Szlachetka
Co-authors: