VII PTNSS Congress - 27th-29th June 2017
PL EN Your account Create account

Registered articles list

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE PRODUCTION PROCESS OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES

Najbardziej złożonym wytworem produkcji przemysłowej wytwarzanym na masową skalę jest samochód osobowy. Składa się on z tysięcy części wykonanych z prawie wszystkich rodzajów materiałów, takich jak: metale, aluminium i jego stopy, tworzywa sztuczne, szkło oraz ceramika. Produkcja samochodów ma obecnie znaczący wpływ na środowisko. Wybór bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów konstrukcyjnych, z których jest wytwarzany może znacząco ograniczyć jego wpływ na środowisko. Głównym elementem każdego pojazdu jest silnik samochodowy. W przeszłości silniki samochodowe konstruowane były głównie pod kątem uzyskiwania wysokich osiągów, w efekcie czego zanieczyszczenie środowiska przez pojazdy samochodowe stało się znaczącym problemem drugiej połowy XX wieku i obecnie. Od tego momentu rozwój wymagań w zakresie ochrony środowiska stał się głównym czynnikiem stymulującym rozwój współczesnych konstrukcji silników. Celem artykułu jest pokazanie za pomocą metodologii LCA, jakie są środowiskowe skutki zmian składu materiałowego w silnikach samochodów osobowych Volkswagen Golf w okresie ostatnich 30 lat. Przedstawiony w pracy uproszczony model LCA silnika pokazuje zużycie energii i całkowitej emisji CO2 na podstawie masy materiałów. Zbudowany został w celu zbadania ogólnych założeń dotyczących produkcji materiałowej i recyklingu samochodów. Wyniki badań przedstawione w pracy dają obraz nowoczesności silnika samochodu osobowego na podstawie zużycia oraz stopnia odzysku materiałów wykorzystanych do jego budowy.
Topic: Global trends in engine technology
Author: Dr inż. Małgorzata Mrozik
Co-authors: Dr hab. inż. Krzysztof Danilecki