VII PTNSS Congress - 27th-29th June 2017
PL EN Your account Create account

Registered articles list

Experimental evaluation of the influence of the type of SI engine fuel on the combustion process parameters

W artykule przedstawiono zagadnienie oceny wpływu rodzaju paliwa zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na parametry procesu spalania. Badania silnika zrealizowano przy zasilaniu go benzyną, alkoholem metylowym oraz alkoholem etylowym. Badania obejmowały wykonanie charakterystyk obciążeniowych silnika dla wytypowanych prędkości obrotowych. Na podstawie wykonanych podczas badań na hamowni pomiarów ciśnienia szybkozmiennego w przestrzeni roboczej silnika wyznaczono takie parametry czynnika i procesu spalania jak: przebiegi ciśnienia i temperatury czynnika, szybkość i ilość wydzielonego ciepła. Ponadto z uzyskanych przebiegów wyznaczono maksymalne wartości ciśnienia i temperatury czynnika, przyrostu wydzielonego ciepła oraz kąty odpowiadające tym wartościom. Uzyskane wyniki wskazują na .... .
Topic: Fuel injection systems and mixture formation
Author: Zdzisław Stelmasiak
Co-authors: Dariusz Pietras