VII PTNSS Congress - 27th-29th June 2017
PL EN Your account Create account

Registered articles list

Własności silnika Perkins 1104D-E44TA zasilanego sprężonym gazem ziemnym i olejem napędowym

Względy ekonomiczno-energetyczne, polityczne, a zwłaszcza ekologiczne wymuszają dążenia do poszukiwania paliw alternatywnych do benzyn i olejów napędowych stosowanych do zasilania tłokowych silników spalinowych. Paliwem, które może być w niedalekiej przyszłości powszechnie wykorzystywane do zasilania tłokowych silników spalinowych jest gaz ziemny. Wskazuje na to polityka Unii Europejskiej w zakresie preferowanych do wykorzystania w transporcie źródeł energii. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań silnika o zapłonie samoczynnym Perkins 1104D-E44TA zasilanego dwupaliwowo sprężonym gazem ziemnym i olejem napędowym. Przeprowadzone badania wykazały zarówno wady jak i zalety zastosowania gazu ziemnego do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Przy zasilaniu dwupaliwowym silnika wykazano między innymi zmniejszenie wartości mocy i momentu obrotowego, zwiększenie zużycia paliwa, wzrost stężenia w spalinach węglowodorów. Korzystne skutki zastosowania gazu ziemnego to zmniejszenie w spalinach stężenia tlenków azotu i dwutlenku węgla.
Topic: Alternative fuels
Author: Dariusz Kurczyński
Co-authors: Andrzej Ambrozik, Piotr Łagowski, Michał Warianek