VII PTNSS Congress - 27th-29th June 2017
PL EN Your account Create account

Registered articles list

Estimation possibilities of effective engine torque based on in-cylinder pressure course

Praca dotyczy rozpoznania sposobów oszacowania momentu efektywnego silnika spalinowego z wykorzystaniem analizy przebiegu ciśnienia w cylindrze. Informacja o wyjściowym momencie obrotowym silnika jest przydatna przy sterowaniu układem napędowym wyposażonym w silnik spalinowy. W opracowaniu przeprowadzono badania na stanowisku wyposażonym w silnik o zapłonie samoczynnym. W badaniach wykorzystano aparaturę zarówno do pomiaru ciśnienia w cylindrze jak i pomiaru momentu obrotowego na wale korbowym silnika. Dodatkowo na wale korbowym silnika zamontowano czujnik prędkości obrotowej o wysokiej rozdzielczości, pozwalający na rejestrację nierównomierności jego prędkości obrotowej. Pomiaru ciśnienia dokonywano w jednym z cylindrów wielocylindrowego silnika. Jako czynnik korygujący wykorzystano sygnał prędkości obrotowej wału korbowego silnika. Zaproponowano metodę wyznaczenia momentu efektywnego silnika opartą głównie o przebieg ciśnienia w cylindrze, zaś uzyskane wyniki poddano weryfikacji wykorzystując sygnał momentomierza zainstalowanego na wale napędowym silnika. Słowa kluczowe: silnik ZS, ciśnienie w cylindrze, efektywny moment obrotowy, nierównomierność prędkości obrotowej
Topic: Combustion processes in SI and CI engines
Author: Bieniek Andrzej
Co-authors: