VII PTNSS Congress - 27th-29th June 2017
PL EN Your account Create account

Registered articles list

Produkcja mieszanek paliwowych na bazie oleju napędowego oraz produktów odpadowych

Celem pracy była ocena parametrów fizyko-chemicznych mieszanin trójskładnikowych skomponowanych na bazie oleju napędowego oraz produktów odpadowych, tj. oleju pirolitycznego z opon samochodowych oraz oleju posmażalniczego. Próbki scharakteryzowano pod względem zawartości wody i substancji lotnych, lepkości kinematycznej w temp. 40 C, gęstości w temp. 15 C, liczby kwasowej, zawartości siarki, temperatury zapłonu i zablokowania zimnego filtra. Wyniki przeprowadzonych badań wskazały, iż wykorzystanie estrów olejów posmażalniczych oraz oleju pirolitycznego w mieszaninie z olejem napędowym jest możliwe, jednakże uprzednio należałoby przeprowadzić́ proces odsiarczania oleju pirolitycznego, aby obniżyć́ znaczne ilości siarki występujące w tym produkcie. Wykorzystanie analizowanych produktów odpadowych oprócz korzyści dla przemysłu energetycznego, pozwoliłoby także na efektowne wykorzystanie uporczywych dla środowiska odpadów tłuszczowych i gumowych.
Topic: Alternative fuels
Author: Szymon NITKIEWICZ
Co-authors: Marta AMBROSEWICZ-WALACIK, Małgorzata TAŃSKA, Marek WALACIK