VII PTNSS Congress - 27th-29th June 2017
PL EN Your account Create account

Registered articles list

Wpływ charakteru sterownia przepustnicą silnika ZI na zużycie paliwa w cyklach jezdnych / The influence of the throttle inclination characteristics of a SI engine on fuel consumption in driving cycles

W pracy przedstawiono wybrane wskaźniki pracy układu napędowego samochodu osobowego, wyznaczone za pomocą Stanowiskowego Symulatora Obciążenia Drogowego Silnika. Posiada on autorskie oprogramowanie umożliwiające symulację cyfrową oraz na stanowisku pomiarowym. W symulacji cyfrowej, silnik spalinowy zapisany jest w postaci numerycznej, jako zbiór charakterystyk prędkościowych między innymi czasowego zużycia paliwa, momentu obrotowego i strumienia emisji substancji szkodliwych. Charakterystyki te, w formie binarnej, za pomocą funkcji „Look and Tabel” na bieżąco wczytywane są do pamięci komputera. W oparciu o wirtualny pojazd wyznaczane są wskaźniki pracy układu napędowego samochodu osobowego zawierające przebiegowe zużycie paliwa, energochłonność ruchu czy sprawność całego układu napędowego obejmującego łańcuch TTW (Tank To Wheels). Podczas badań analizowano wyniki uzyskane z wykorzystaniem zarówno syntetycznych jak i rzeczywistych cykli jezdnych, przy czym profil prędkości był odwzorowany przy użyciu automatycznego kierowcy, dla którego wyznaczono średnią prędkość i dynamikę cyklu. W Stanowiskowym Symulatorze Obciążenia Drogowego Silnika do sterowania obciążeniem silnika (uchyleniem przepustnicy w kolektorze dolotowym) wykorzystano regulator typu PID. Aplikacja umożliwia zmianę wartości poszczególnych członów tego regulatora. W pracy opisano charakter zmian w obciążeniu silnika, jakie zauważono podczas zmian poszczególnych wielkości członów regulatora oraz ich wpływ na zużycie paliwa.
Topic: Vehicle drive systems
Author: Krystian Hennek
Co-authors: Mariusz Graba, Jarosław Mamala