VII PTNSS Congress - 27th-29th June 2017
PL EN Your account Create account

Registered articles list

USE OF THE GAS IONIZATION SIGNAL FOR COMBUSTION PROCESS DIAGNOSTICS IN THE CYLINDER OF A SPARK IGNITION ENGINE

Bieżąca diagnostyka procesu spalania w silniku spalinowym ma istotne znaczenie dla zwiększenia jego sprawności oraz poprawy wskaźników jego pracy. Współczesna diagnostyka tego procesu nie dotyczy już tylko pomiarów szybkozmiennych wielkości termodynamicznych, ale także pomiarów innych wielkości pozwalających na jego ocenę. Zastosowanie w takiej diagnostyce metod elektrycznych lub optycznych umożliwia ocenę lokalnych parametrów procesu, m.in. wystąpienia płomienia oraz rozkładu jego temperatury. W tym artykule skoncentrowano się na wykazaniu możliwości wykorzystania elektrycznego sygnału jonizacji ośrodka do oceny maksymalnego ciśnienia spalania w cylindrze silnika ZI. Przedstawiono tutaj analizę porównawczą sygnału prądu jonizacji gazów w cylindrze oraz ciśnienia szybkozmiennego przy ustalonych punktach pracy silnika czterosuwowego zasilanym gazem ziemnym. Badania przeprowadzono na jednocylindrowym czterosuwowym silniku o zapłonie iskrowym wyposażonym w rejestrację przebiegu ciśnienia w cylindrze oraz w pomiar prądu jonizacji w cylindrze z wykorzystaniem odpowiednich układów pomiarowych. Analizie poddano wpływ warunków pracy silnika na możliwości określania ciśnienia w cylindrze na podstawie sygnału prądu jonizacji. Ocenę tego wpływu przeanalizowano w aspekcie statystycznym i stwierdzono silną zależność między analizowanymi sygnałami. Uzyskane wyniki upoważniają do wskazania potencjalnego kierunku rozwoju tego typu systemu pomiarowego.
Topic: Combustion process control in engines
Author: Łukasz Fiedkiewicz
Co-authors: Ireneusz Pielecha, Krzysztof Wisłocki