VII PTNSS Congress - 27th-29th June 2017
PL EN Your account Create account

Registered articles list

DIESEL ENGINE FOR AIRCRAFT PROPULSION SYSTEM

Do napędu lekkich płatowców, małych helikopterów oraz wiatrakowców używa się obecnie w przeważającej części jednostek o zapłonie iskrowym. Zwiększone wymagania co do mocy silnika oraz problemy z dostępem paliwa na lotniskach do jednostek benzynowych skłania producentów silników lotniczych do opracowania nowych jednostek napędowych przystosowanych do spalania paliwa pochodnego do oleju napędowego JET-A1. Nowe materiały używane do budowy silników o zapłonie samoczynnym umożliwiają redukcję wagi, natomiast technologie zasilnia układem Common Rail, doładowanie silnika oraz dwusuwowy cykl pracy pozwala zwiększyć moc generowaną z danej pojemności silnika. W efekcie osiągnięto korzystny stosunek mocy do masy silnika lotniczego. W artykule przeanalizowano około 40 konstrukcji tłokowych silników o zapłonie samoczynnym stosowanych w lotnictwie. Cześć z nich bazuje na konstrukcjach silników samochodowych (Mercedes, Subaru), pozostałe to nowe konstrukcje przystosowane strikte do zastosowań lotniczych (silniki z przeciwstawnymi tłokami). Analizie poddano podstawowe parametry silników takie jak prędkość obrotowa, moc, pojemność, masową i objętościową gęstość mocy oraz jednostkowe zużycie paliwa. Parametry lotniczych silników o zapłonie samoczynnym porównano z silnikiem o zapłonie iskrowym Rotax 912, który jest liderem rynku silników do lekkich płatowców. W artykule przedstawiono również tendencje rozwojowe lotniczych silników o zapłonie samoczynnym.
Topic: Global trends in engine technology
Author: Michał Gęca
Co-authors: Zbigniew Czyż Mariusz Sułek