VII PTNSS Congress - 27th-29th June 2017
PL EN Your account Create account

Registered articles list

THE EFFECTIVENESS OF FAULT DETECTION IN COMMON RAIL INJECTORS EXAMINATION METHODS

W artykule opisano badania skuteczności wykrywania usterek wtryskiwaczy silników ZS. Poddano badaniom 40 wtryskiwaczy o różnym stopniu zużycia. Badając na dwu stołach probierczych o zupełnie innej konstrukcji porównano dokładności, powtarzalność pomiarów i możliwości budowy testów tak aby wykryć specyficzne usterki. Zbudowano własne stanowisko do wizualizacji strug rozpylanego płynu probierczego. Przeanalizowano przebiegi czasowe sygnału sterowania dawką paliwa stosowane przez producentów stołów i producentów silników samochodowych.
Topic: Engine testing, durability, reliability and diagnostics
Author: Zbigniew Kneba
Co-authors: Paweł Straszak, Klaudia Jakóbczyk